50 Flyer
EUR 10,00 inkl. Mwst.FLYER: Samoerai Programma voor Senioren (Holländisch)

Handen zijn belangrijke instrumenten bij het Samoerai
Programma. Bijna niets kan aan deze hulpmiddelen ti ppen!
Bij de verzorging van ouderen zijn aanrakingen van groot
belang. Naast een functi onele verzorging bestaat er ook
behoeft e aan waardevol menselijk contact.

Het Samoerai Programma is oorspronkelijk ontwikkeld voor
basisscholen. Het voor en met ouderen samengestelde
programma houdt rekening met de specifi eke behoeft es
en mogelijkheden van deze doelgroep. Het bevordert
ontspanning, vitaliteit en sociale contacten, draagt bij aan het
algemeen welzijn en zet de gever in zijn of haar kracht.